Divadlo Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka

Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem


Praotec Čech
Praotec Čech

Hrají Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček


POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD ŘÍPEM pro hereckou dvojici HRUŠKOVÁ - Přeučil zpracoval dramaturg České televize JIŘÍ CHALUPA. Tvůrčí tým divadla vytvořil poutavé a nezapomenutelné představení. Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky ZDEŇKA BARTÁKA, které vtipně dokreslují situaci jednotlivých scének, si děti zpívají spolu s herci. Malí diváci se nejen pobaví vtipným řešením loutek JAROSLAVA DOLEŽALA, ale sami se také zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických postav, například Bivoje, Kazi nebo Tetu dále se děti seznámí i s kněžnou Libuší, Vlastou a Šárkou a dokonce i s urostlým Ctiradem. Toto představení je koncipováno tak, aby se při něm bavili i poučili i ti nejmenší diváci. Přestože název zní "Pověsti české", jsou to vlastně pohádky z naší minulosti. Dětem je zprostředkují veselé postavy Jiráska a Jiráskové.

PREMIÉRA : 2002

Délka představení 50 minut


Ráda bych jménem všech z publika a zejména za všechny přítomné pedagožky poděkovala za
krásné představení.
Vzhledem k tomu, že ve vlastivědě ve 4.třídách probíráme pověsti, velice jsem uvítala nabídku na
shlédnutí vašeho programu.
Program byl velmi hezky pojatý,výběr pověstí odpovídal tomu, co je pokládáno za základ pověstí
českých. Doprovodné písně byly snadno zapamatovatelné, vtipné a "chytlavé" a to do té míry, že
cestou zpět jsme si zpívali o Libuši, co jí to sluší.
Úžasná byla neverbální i verbální komunikace mezi vámi i mezi vámi a dětmi. Ještě dlouho se budu
vracet ve výuce při čtení i přednesu v českém jazyce k vašim projevům - práci s hlasem, intonací,
výslovností, gestům.
Velice pěkné a funkční bylo zapojení celého publika a dětí přímo na pódiu. Jen Bivoj není moc
spokojen s přidělením své partnerky, zatím má raději motokáry, avšak jeho jevištní jméno jemu i
jeho partnerce patrně nějakou dobu zůstane.
Loutky, které byly vašimi partnery, byly velmi podařené. Jejich originalitu děti hodnotily slovy:
pěkné, dobré, což lze v jejich věku považovat za velmi kladné a pochvalné hodnocení. Nám
dospělým učarovaly.
Představení se nám velmi líbilo a vřele jej doporučuji.
Děkuji
S pozdravem

Mgr. Martina Václavková

třídní učitelka 4.B., ZŠ Černošice

logo=mc&id=VašeID" border="0" width="88" height="60">